Top Ендокринология Здраве

Какво означават високите стойности на С-реактивен протеин?