Новини Социална отговорност

Фондация „Данък добро“ дарява продукти на 100 самотни възрастни хора