Новини

„Информационно обслужване“ създаде електронно медицинско досие на пациентите