Да бъдеш диагностициран с хронично заболяване означава ежедневна здравна грижа и мониторинг на различни жизнени показатели. . Подкрепата в грижите за пациенти с хронични състояния идва не само от лекуващия лекар, медицински специалисти и здравната система на държавата, но най-вече от самите нас, нашите семейства, приятели, колеги, роднини и обкръжение.

Поставяне на цели
– всеки човек с хронична диагноза има нужда от изготвяне на план – било то медицински такъв, план за лечение, план за проследяване на болестта, план при спешни случаи, план за прием на медикаменти и други релевантни такива.

Планиране на действия
– проактивното отношение към  здравословното състояние е важен индикатор в управление на заболяването. Тъй като се налагат предимно ежедневни измервания на телесните показатели, редовни лекарски визити, спазване на определен хранителен режим и редовни тренировки, то от изключителна важност е записването и проследяването на дейностите.

Редовни консултации/прегледи/тестове
– поради факта, че хроничните състояния съпровождат живота ни в продължение на години, то редовните прегледи при лекар-специалист са задължителни, за да се направят необходимите изследвания и да се анализират данните от тях. В някои от случаите, може да се наложи корекция на предписаната терапия или да се разгледат варианти за промяна на дозировката.

Комуникация с лекар, семейство, приятели, колеги, съседи и роднини
– важно е обкръжението ни да е добре запознато с нашето състояние, за да може да реагират адекватно при спешни здравни ситуации. Комуникацията с хората от заобикалящата ни среда относно текущото ни състояние, предстоящи манипулации или други включови подробности е важно да е редовна, за да може всички да бъдат добре запознати.

Ефективно и навременно решаване на проблеми
– хроничните състояния като например диабета, оказват влияние на много части от човешкото тяло. Един пример са очите, когато зрението може да бъде увредено (замъглен поглед, намалено периферно зрение и др.) поради завишени нива на кръвната захар. Това се отразява пряко на качеството на живот и навременна мярка в случая е посещение при офтамолог. Усложненията на хроничните болести могат да бъдат много и опасни, затова не бива да се игнорират.

Среда на живот
– има много външни фактори, които влияят на здравословното състояние и качеството на живот, но всеки от нас може да ги контролира до известна степен. При астматиците например, лошото качество на въздуха, замърсяване, прах и други дразнители отключващи усложнения на хроничното състояние астма, може да бъде избегнато или сведено до минимум като се проветрява редовно през деня, избяга се да се пътува в час пик и т.н. Важно е да мислим една стъпка напред и да взимаме превантивни мерки, за да не получим неочаквано усложнение като астматичен пристъп например.

Начин на живот
– много хронично болни получават съвет още на първото си лекарско посещение, че трябва да променят начина си на живот, за да подобрят здравословното си състояние. Следвайте съветите на специалистите относно хранителения ви режим, подходящите тренировки според състоянието ви (натоварване, продължителност) и подбирайте внимателно хоби заниманията ви, за да могат да имат положителен ефект върху общото ви състояние.

Стрес и емоции
– редица изследвания сочат, че стресът може да влоши много заболявания. Негативните емоции също допринасят за това. Ние хората можем да владеем емоционалното си сътояние, за да бъде възможно най-близо до положително и да избягваме стресови ситуации при възможност. Защото животът винаги е по-добър, когато сме в покой и изпитваме позитивни чувства.

Информирани решения за лечение
– важно е да се четат само акредитирани източници на медицинска информация. За да се вземе адекватно решение за лечение е нужно мнението на поне двама специалисти, а при нужда и на повече, както и запознаване с добрите световни практики, ако се налага лечение в чужбина.