Водещият кардиолог д-р Иван Кузев е сред финалистите за златните статуетки

д-р Иван Кузев

Превенцията е най-доброто лечение – това е мотото на  деветото издание на  BALKAN MEDICAL AWARDS 2024.

Церемонията ще се състои на 05.07.2024 г. в Hyatt Regency Sofia.

В България едва една трета от хората извършват годишни профилактични прегледи, сочи статистиката.  В световен мащаб, както и у нас, хроничните незаразни болести  са главна причина за смъртността и инвалидността. По данни на СЗО те са причина за смъртта на 41 млн. души годишно, тоест 71% от всички смъртни случаи. Към групата на хроничните незаразни болести СЗО включва основно болестите на органите на кръвообращението, злокачествените новообразувания, хроничната обструктивна белодробна болест. Други такива са диабетът, психичните болести, болестите на мускулноскелетната система и травмите. Особено внимание се отделя на първите четири групи болести, с които се свързват 80% от случаите на преждевременна смърт. Сърдечносъдовите заболявания са водеща причина за смъртността – около 18 млн. души годишно. Следват онкологичните заболявания – 9 милиона, болестите на респираторната система – почти 4 милиона и диабета – 2 милиона.   

Един от водещите кардиолози у нас, участвал  в диагностиката на над 10 000 пациенти, 2000 от които са били с остър инфаркт на миокарда, е финалистът за златните статуетки на медицинските награди – д-р Иван Кузев.

Той е началник на структурата по Инвазивна кардиология в МБАЛ „Хигия“ – Пазарджик. Благодарение на модерното интервенционално лечение и професионализма на екипите, смъртността е рязко снижена
Д-р Иван Кузев има три медицински специалности – вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология. Ръководител е на екип от 36 човека и твърди, че всяка успешна процедура е резултат от професионализъм, добра екипна работа, подкрепа от ръководството, доверието и връзката между лекар и пациент.
Партньори на събитието са: Центърът за защита правата в здравеопазването, Националното Сдружение на общопрактикуващите лекари, Националното сдружение на частните болници и други.