Проф. д-р Мартин Шиндл е специалист по коремна хирургия, по-специално по хирургия на панкреаса, жлъчния мехур, жлъчните пътища и черния дроб във Wiener Privatklinik. Той е общопризнат експерт по хирургия. Основният му научен интерес е насочен към рака на панкреаса, интердисциплинарното му лечение, включително неоадювантната мултимодална терапия и прогнозирането на възможността за резекция. През 2007 г. печели награда „Теодор Билрот“ на Австрийското дружество по хирургия (OEGCH), в което е член. Член е и на множество други професионални дружества, включително Австрийското дружество по хирургична онкология (ACO-ASSO).

Кои са основните рискови фактори, причиняващи рак на панкреаса? Възрастта важен рисков фактор ли е за заболяването? Какво можете да кажете за затлъстяването?

Възрастта е рисков фактор за рак на панкреаса, който не подлежи на промяна, докато затлъстяването и наднорменото тегло са важни рискови фактори, които могат да се променят.

Как този рак засяга функцията на панкреаса?

С растежа на тумора и замяната на нормалната тъкан с ракови клетки се нарушава както екзокринната, така и ендокринната функция на панкреаса. Това може да доведе до диария с мазни изпражнения, подуване на корема и загуба на тегло, тъй като хранителните компоненти не се усвояват добре, а липсата на инсулин причинява диабет. Всички тези симптоми са ранни предупредителни знаци за рак на панкреаса и изискват допълнителни изследвания.

Дали това е състояние, което засяга по-често една възрастова група или се влияе от пола?

Средната възраст за развитие на рак на панкреаса е между 60 и 70 годишна възраст, като по-често се засягат лица от мъжки пол.

В кой стадий обикновено се открива ракът на панкреаса?

При повечето пациенти, когато се поставя диагнозата, туморът често е локално напреднал, като инфилтрира околните органи и кръвоносни съдове или се разпространява в далечните органи (метастази). Само 25% от пациентите се считат за резектабилни при първоначалната диагноза.
Може ли ракът на панкреаса да се разпространи в други органи в тялото? Ако е така, къде?
Обикновено клетките на рака на панкреаса се разпространяват в локорегионални лимфни възли, в черния дроб и перитонеума. По-рядко се установява разпространение в белите дробове и рядко в костите.

От самото начало на заболяването ли се наблюдават симптоми? Кои са основните такива?

Симптомите са нетипични и затова заболяването се открива късно. Основните сред тях са безболезнена жълтеница, значителна загуба на тегло в продължение на няколко седмици, съпроводени с болка в горната част на корема, достигаща до гърба, и загуба на апетит.

Какви изследвания се правят за поставяне на диагноза и кои са годишните скринингови тестове, които се препоръчват?

Компютърната томография (КТ) с контрастно усилване и висока разделителна способност на изображението дава възможност с висок процент на сигурност да се постави правилна диагноза при пациенти с предупредителни признаци и позволява да се вземе решение относно възможността за резекция. Кръвните тестове, при които се изследват параметрите на панкреаса (амилаза и липаза), черния дроб (GOT, GPT, GGT) и жлъчката (билирубин, алкална фосфатаза), както и туморните маркери (CEA и CA19.9), предоставят допълнителна важна информация. При неясни резултати може да се наложат допълнителни изследвания с контрастно усилен магнитен резонанс (МРТ) и ендоскопски ултразвук с иглена биопсия.

Какви усложнения могат да настъпят при рак на панкреаса? Жълтеницата едно от тях ли е?

Ракът, развиващ се в главата на панкреаса, може да причини безболезнена обструктивна жълтеница с увреждане на общото състояние, чернодробната функция, храносмилането и инфекция на жлъчните пътища (холангит). Тромбоза и тромбоемболични събития като белодробна емболия се причиняват от влиянието на заболяването върху системата на кръвосъсирване (паранеопластичен синдром).
Какво е препоръчителното лечение на това заболяване? Как се различава то в зависимост от стадия на рака?
Радикалната резекция на тумора и неговите отлагания са от ключово значение за дълготрайното излекуване. Тъй като обаче при първоначалната диагноза това е осъществимо само при малка част от пациентите (<25%), мултимодалните интердисциплинарни концепции целят да контролират и понижат стадия на заболяването чрез химио- и лъчетерапия и да го превърнат в резектабилно състояние след 3 до 6 месеца неоадювантно лечение.

Какво гарантира успешното лечение на рака на панкреаса?

Радикалната резекция на целия тумор заедно с неговите отлагания, последвана от адювантна химиотерапия, гарантира успеха на лечението.
Важно е да се определи надеждно началният стадий на заболяването, за да се назначи съответно последващо лечение. Пациентите с резектабилно заболяване трябва да се подложат на предварителна операция, но ако радикалната резекция е под въпрос поради локално напреднал тумор, е необходимо неоадювантно лечение с цел контрол и превръщане на заболяването в резектабилно.

Има ли начини за предотвратяване на рака на панкреаса? Ако да, какви са те?

Известни са няколко фактора, които увеличават риска от развитие на рак на панкреаса. Това са тютюнопушенето и затлъстяването. Избягването на тези фактори може да намали риска от рак на панкреаса. Освен това здравословният начин на живот и хранене, честите физически упражнения и по-малкото стрес също могат да бъдат превантивни.