Психичното здраве е основен аспект на цялостното благосъстояние и е от решаващо значение при децата от ранна възраст. Поради това е важно да се обърне внимание на този аспект.

Според Световната здравна организация разстройствата на психичното здраве представляват 16% от глобалните заболявания при хора на възраст между 10-19 години. Това подчертава значението на насърчаването на положителни практики за психично здраве и необходимостта за справяне с често срещаните психологически проблеми при децата.

Ето някои ефективни практики за подобряване на психично здраве на децата и опис на най-честите психологически проблеми, с които те могат да се сблъскат:

Насърчавайте здравословен начин на живот: Здравословният начин на живот е от съществено значение за доброто психично здраве. Насърчавайте детето си да се храни балансирано, да спи достатъчно и да се занимава с редовна физическа активност. Това може да помогне за намаляване на стреса, тревожността и депресията.

Насърчавайте положителни взаимоотношения: Положителните взаимоотношения са критични за психичното здраве. Насърчавайте детето си да прекарва време със семейството и приятелите си, да участва в социални дейности и да търси подкрепа, когато е необходимо.

Практики за преодоляване на стрес и емоционални предизвикателства: Научете детето си на здравословни практики преодоляване на негативни емоционални състояния, например дълбоко дишане, фокусиране, позитивно мислене. Тези стратегии могат да помогнат на детето ви да се справи със стреса, безпокойството и други емоционални предизвикателства.

Потърсете професионална помощ: Ако детето ви се бори с психични проблеми, потърсете професионална помощ. Детски терапевт или съветник може да осигури подкрепа и насоки, за да помогне на детето ви да управлява емоциите си и да подобри психичното си здраве. Като честа практика е професионалистта да работи и с родителите.

Често срещани психологически проблеми при децата:

Тревожност: тревожните разстройства са най-честите психични проблеми при децата, засягащи около 10% от децата и юношите. Симптомите включват прекомерно безпокойство, нервност и страх.

Депресия: Депресията е сериозен психичен проблем, който засяга около 3% от децата и 8% от юношите. Симптомите включват тъга, загуба на интерес и промени в съня и апетита.

Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD): ADHD е често срещано разстройство на неврологичното развитие, което засяга около 5-10% от децата. Симптомите включват хиперактивност, импулсивност и невнимание.

Разстройство от аутистичния спектър (ASD): ASD е разстройство на неврологичното развитие, което засяга около 1 на 54 деца. Симптомите включват затруднено социално взаимодействие, комуникация и повтарящи се поведения.

От съществено значение е да търсите надеждни източници и справки, когато търсите информация относно практиките за подобрение на психично здраве при децата. Насърчаването на положителни практики за психично здраве и справянето с общи психологически проблеми е от решаващо значение за благосъстоянието на децата.

Като насърчавате здравословен начин на живот и положителни взаимоотношения, представяйки всичко това под формата на игра, научавайки детето на начини за справяне с емоциите и професионална помощ, когато е необходимо, ще помогнете на децата си да изградят устойчивост и емоционално благополучие.

Не забравяйте да потърсите надеждни източници и препратки, за да сте сигурни, че детето ви получава възможно най-добрата подкрепа и насоки. Най-важно е да наблюдавате внимателно реакциите и поведението на вашето дете и да разговаряте с него.

Използвани източници:
World Health Organization – Adolescent Mental Health.