Интервю с унив. проф. д-р Сабине Айхингер-Хазенауер, специалист по вътрешни болести, онкология и хематология

унив. проф. д-р Сабине Айхингер-Хазенауер

Колко често срещана е анемията и какви са различните видове?

Анемията е здравословен проблем, който засяга всеки трети човек по света, и може да се раздели на следните видове: 

  • микроцитна (MCV <80 fL), която може да възникне поради проблеми като недостиг на желязо, таласемия и хронични заболявания; 
  • нормоцитна (MCV 80 до 100 fL), която може да възникне поради проблеми като хронично бъбречно заболяване, хемолиза и потискане на костния мозък (причинено от рак, апластична анемия или инфекция); 
  • макроцитна (MCV > 100 fL), която се появява поради проблеми като дефицит на витамин В12 или фолиева киселина, прекомерна консумация на алкохол, миелодиспластичен синдром, чернодробни заболявания, хипотиреоидизъм и ХИВ инфекция.

Какво е хемолитична анемия?

Хемолитичната анемия възниква, когато червените кръвни клетки имат съкратен живот поради преждевременно разрушаване. Диагнозата може да бъде поставена при наблюдение на увеличаване на броя на ретикулоцитите, младите червени кръвни клетки, което не може да се отдаде на скорошно кървене, скорошна промяна на дефицита на желязо или други хранителни вещества.

Какви са основните причини за този вид анемия?

Основните причини за хемолитична анемия включват:

  • автоимунни състояния (студена аглутининова болест, топла автоимунна хемолитична анемия),
  • вродени хемолитични анемии,
  • предизвикани от лекарства хемолитични анемии,
  • хемолиза, свързана с кръвопреливане,
  • инфекции,
  • паразити (като малария, Babesia),
  • ухапване от змия.

Какви са последиците от хемолитичната анемия?

Хемолитичната анемия може да причини проблеми като умора, сърдечно-белодробни заболявания, жълтеница и тъмно оцветена урина.

Какви изследвания са необходими за определяне на вида и причините за анемията?

Препоръчва се пълна кръвна картина, която включва хемоглобин, хематокрит, брой червени кръвни клетки, показатели на ЧКК (като среден телесен обем и среден телесен хемоглобин), брой бели кръвни клетки, диференциал на БКК, брой тромбоцити и брой ретикулоцити. За оценка на железния дефицит е необходимо измерване на плазмените нива на желязото, капацитета за свързване на желязо (трансферин), насищането на трансферина и феритина. При хемолиза се препоръчва измерване на нивата на серумната лактатдехидрогеназа, хаптоглобина, витамин В12 и фолиевата киселина.

Необходимо ли е хората с анемия да спазват специална диета?

Хората с анемия трябва да спазват балансирана диета, богата на зеленчуци и бобови растения, за да си набавят фолиева киселина и витамин В12, а в някои случаи се препоръчва консумацията на месо, за да се осигури достатъчен прием на желязо и витамин В12.