От 17 до 24 юли в х-л „Форест бийч“, гр. Приморско предстои поредният
девети обучителен лагер под надслов „Диабетът не ни спира!“. На него ще
присъстват около 200 участници – деца, млади хора и родители, които ежедневно ще
присъстват на обучителни лекции и дискусии, свързани с модерната терапия на
диабета.
Основната  цел е  да се продължат дискусиите и обученията за контрол на диабета с все по-широко използваните технологични средства: инсулинови помпи, глюкозни сензори и затворени системи, както и вземане на правилни
терапевтични решения при конвенционално лечение с писалки.

Акцент в обученията неизменно е и правилното хранене и пресмятането на приетите въглехидрати. За
целта ще бъдат проведени отворени дискусии относно практики при използване на иновативните технологии при лечението на диабета с примери от ежедневието на потребителите им и ефективно доказани решения.

Акценти в провеждането на събитието са:
– Обучение;
– Информираност;
– Взаимопомощ;
– Подкрепа;
– Забавление;
– Мотивация;

Това са приоритетите – поради необходимостта от постоянно
актуализиране на знанията за съвременните терапии, подкрепа на общността за
взаимопомощ, срещи с водещи специалисти ендокринолози от цялата страна за
разширяване на мрежата от полагане на медицински грижи.

За индивидуални медицински консултации поканени са гост лекторите:

– доц. Радка Савова, д-р Мария Георгиева, д-р Елена Иванова, д-р Милена Томова и доц. Вл. Иванов.

По отношение на технологичните иновации ежедневни консултации в малки
групи или индивидуално ще провеждат и по-опитните ползватели. През последните
години много диабетици -иноватори не само непрекъснато повишават
квалификацията си в използването на иновациите, но и буквално 24 часа в
денонощието споделят своя опит с „по-младите“ и все още неопитни в тази област
чрез фейсбук страницата на СНЦ „Култура без граници“.

Ще се работи отново по програмата на Мануела Драганова – международен коуч и треньор в Generative Mindset International Learning Center – по темата „Как да се сприятелим с диабета?“, работа с вътрешната нагласа и лимитиращи убеждения за родителите на децата с диабет.

Ще бъдат излъчени видео уроци, специално подготвени за аудиторията, за да може все повече информация да достига до този вид общност. Във всяка програма са включени и обучения за опазване на околната среда – къде и как да се изхвърлят и унищожават отпадъци от медицинските изделия – игли, сетове, резервоари, сензори, лекарства. Ще бъдат разгледани теми, свързани с израстването на младежите и грижата и подготовката им за репородуктивна дейност, както и теми, свързани с постковидните усложнения при хората с диабет.

За добрата кондиция на децата ще има двучасови спортни занимания, което е от особена важност за здравето на децата. За първи път ще се провежда обучение и на децата и младежите за самостоятелно справяне с компенсацията на диабета. За целта те ще имат ежедневни беседи по групи с лекар и треньор. По този начин ще се утвърдят нагласите за пълноценност и самостоятелност у децата. И след този лагер те ще си тръгнат по-знаещи, по-уверени, по-сигурни, което е и целта на организаторите.

 

Веднага след приключване на летния лагер инициативата продължава с програмата за
скриниг и информационна кампания под надслов „Диабетът – бичът на XXI век“.

Организаторите предвиждат:

Провеждане на регулярни скрининги за диабет по малките населени места заедно с провеждане на консултации и образователна лекция за диабет и превенция от диабет на населението – предвидени 24 на брой (по 2 на месец за една година), считано от август тази година. Срещите са насочени за пациенти, а предвижданите градове са Плевен и региона, Монтана и региона, Русе и региона, Бургас и региона, Банско и региона и други градове. За всяко едно от проведените обучения, ще прилагаме снимков материал. Темата,  е: „Диабетът – бичът на ХХI век“, а лекторите ще салекари специалисти ендокринолози. Мотото на кампанията остава „Диабетът не ниспира!“. Всяко обучение ще има продължителност от два часа с лекционна част, демонстрация за измерване на кръвна захар и дискусия. Предварително ще бъдат уведомени кметствата по места, ще бъдат канени и лекарите по места, като на всеки от тях ще бъде дадена възможност да вземат участие със собствена презентация по избрана от тях тема в областта.

Деца с диабет на училище; – продължаване на вече започналите обучителни семинари в страната, за изграждане на модел на поведение в детските градини и училищата за обгрижване на децата с ДТ1.

Социална подкрепа на хората с диабет, като чрез кампании за намаляване на здравната дискриминация на работното място.

СНЦ „Култура без граници“ е сдружение с идеална цел в обществена полза. Създадено е през 2004 г. с цел да подпомага творчески колективи и културни дейности. През 2011г. сдружението пренасочва приоритетите
си в подкрепа на хората с диабет поради личен мотив. Мисията на СНЦ „Култура без граници“ е пълноценният живот и реализация на децата и хората с диабет, образованието на обществото, скринингите в малките населени места и обучението за използване на иновативните технологични средства в помощ на диабета.