Повече хора, на които им е необходима консултация с лекар, ще могат да я осъществят чрез дигиталната платформа Medrec:M, независимо от физическото им местонахождение.


Платформата е разработка на Сирма Медикъл Системс – компанията създател на едни от най-използваните в света здравни приложения: за диабет Diabetes:M; за справяне със заекването MPI-2 и други. Компанията представи днес пред лекари възможностите за телемедицина и други функционалности на Medrec:M. Повече от 6 години Сирма Медикъл Системс предлага решения на различни предизвикателства, свързани със здравето, а последната им разработка е модерно дигитално решение за управление на здравни заведения и лекарски практики.

Medrec:M се появява в отговор на промените в здравеопазването след появата на COVID-19, необходимостта от дистанционно наблюдение и консултиране на някои заболявания, включително хронични, по-бързо и ефективно обслужване от страна на лекарите и здравните заведения, както и спестяване на ценното време на медицинските специалисти и администрацията, чрез предоставяне на достатъчно точни и добре организирани данни от пациентите преди и по време на традиционен преглед.

Дигиталното решение Medrec:M е базирана в облак платформа за управление на здравето, която помага на клиниките и лекарите да се свързват онлайн с нови пациенти и да комуникират по-бързо и ефективно със съществуващите такива, чрез видео и глас, или с електронни съобщения. Платформата предоставя възможност за достъп до споделени данни от пациенти, включително за преглед и анализ на образна диагностика – рентгенови снимки, компютърна томография и други DICOM файлове, проследяване на изследвания, развитие на клиничната картина и назначеното лечение. Лекарите и здравните заведения са улеснени както административно, така и намаляват разходите си и увеличават капацитета си за реализирани прегледи.

„Дигитализацията променя предоставянето на здравни грижи по целия свят, включително България. Успешните лекари и клиники са тези, които се адаптират в бързопроменящата се обстановка. Ние предлагаме решения за по-ефективно и лесно управление на лекарски практики и клиники, за справяне с предизвикателствата. Решения, които предоставят възможности за растеж и развитие”, коментира Момчил Зарев, главен търговски директор на Сирма Груп. „Проучване на Сирма показа, че 57% от пациентите биха приели дистанционен мониторинг на хронични заболявания и между 67-73% от традиционните срещи лекар-пациент биха могли да се променят на дистанционни такива, без това да се отрази на качеството на медицинската услуга”, добави Зарев.

Пациентите очакват по-бързо и по-ефективно обслужване, като над 70% от тях биха предпочели болница или лекар, който е дигитализирал услугите си. Това е особено валидно за младите хора до 40-годишна възраст, показват още резултатите от проучването на Сирма.

Мобилното приложение Medrec:M е насочено към пациентите и им дава възможност да събират личните си здравни документи и изследвания, да въвеждат и проследяват симптоми, да заложат прием на лекарства и добавки и приложението да ги подсеща за приемането им, да се споделя информация с лекари, с цел дистанционна консултация.

За Сирма Медикъл Системс

Сирма Медикъл Системс разработва модерни медицински приложения и интегрирани платформи, специализирани в проследяването на здравословното състояние и жизнените показатели на пациенти с хронични заболявания и/или временни неразположения. Платформите за мониторинг дават възможност за дистанционно проследяване на множество пациенти от едно място и предоставят всички нужни функционалности за предлагане на услуги в сферата на телемедицината. Компанията е притежател на международния сертификат за качество на медицински изделия и свързаните с тях услуги – ISO 13485.