Отглеждането на животни заради кожите им е проблем, за който се говори от години, но решение все още няма. Животните във фермите за производство на ценни кожи, живеят в изключително ограничено пространство, в дълги редици от тесни и недобре поддържани клетки.

Предвид условията, много често те се самонараняват, стават жертва на инфектирани рани, наранени
крайници и дори канибализъм. Отглеждането на животни в такава среда, противоречи на един основен принцип, хуманно отношение към животните.

Затова Европейската гражданска инициатива “Европа без ценни кожи”, отправя своя призив към европейските
институции да се забранят фермите за ценни кожи и да се наложи вето на европейския пазар, продукти от ферми за ценни кожи да се предлагат.

Предвид отлагането на решението на този проблем, Европейска гражданска инициатива, предлага нови законодателни промени.

Създаденият документ не е просто петиция, защото ако той бъде подкрепен от 1 милион легитимни подписа на пълнолетни граждани на ЕС, Европейската комисия е длъжна да отговори и да предприеме действия.
ПОДПИШИ ТУК