На 12 октомври в Сърдечно-съдов център се проведе обучение по оказване на първа помощ при сърдечен арест. Инициативата е на Съвета по кардио-пулмонална ресусцитация в седмицата за рестартиране на сърцето и Световният ден на рестартирането на сърцето, 16 октомври.
Проф. Петров има идея за създаване на център за обучение по кардиопулмоналната ресусцитация на територията на Сърдечно-съдов център, акредитиран към European resuscitation council(ERC).
 

Нужно е поне 10% от населението да бъде обучено да дава максимално бързо първа помощ. Така с голяма вероятност

може случаен свидетел на сърдечен арест да се окаже обучен да оказва първа помощ и пострадалия да бъде спасен.
„Нашата цел е да има по-голямо обществено съзнание за проблема внезапна сърдечна смърт, по-голям ангажимент на институциите, за да бъдат предотвратени повече случаи на внезапна сърдечна смърт и пациентите със сърдечен арест да бъдат обгрижвани навреме. Това означава в първите минути от сърдечния арест, още преди да се е появил екипът на Спешна помощ. Това увеличава шанса за оцеляване на конкретния пациент. Но за да се случи, е необходимо голямо обществено усилие. То не може да е плод на ентусиазма на шепа хора, а да бъдат ангажирани обществото и институциите.“ каза проф. Иво Петров.
video
play-sharp-fill