Национален план за борба с рака в България 2030, който следва приоритетите, очертани в европейския план, прие на днешното си заседание Министерския съвет.

В него е очертана визията за прилагане на мултисекторни политики, свързани с преодоляване на негативните тенденции в страната по отношение на заболяемостта и смъртността от онкологични заболявания.

Какви рискове за хората с онкологични заболявания крие COVID-19?

Рисковете за здравето на пациенти с онкологични заболявания растат пропорционално с увеличаване честотата на случаите на COVID-19.

Основните цели са свързани с развитие на система, която предлага устойчиви и модерни грижи по отношение на онкологичните заболявания;

Осигуряване на условия за подобряване на здравната осведоменост и култура и за прилагане на навременни превантивни мерки за елиминиране и намаляване на експозицията на вредни влияния, породени от подлежащи на изменение рискови фактори, които да ограничат заболяемостта сред населението и да доведат до по-висока здравна култура и по-здравословен начин на живот; въвеждане на съвременни скринингови програми за рак на дебелото черво, на гърдата, на маточната шийка, на простатата, целящи да обхванат възможно най-голям процент от таргетната популация.

Oсигуряване на възможности за съвременна диагностика за пациентите и равен достъп до диагностични методи, центрове и водещи специалисти, както и до съвременно лечение и успешно интегриране на мултидисциплинарния подход и системното онкологично лечение в клиничната практика в страната.

Усилия ще бъдат насочени и към подобряване качеството на живот и удовлетвореността от медицинските и немедицински грижи и реинтеграция чрез изграждане на ефективна мрежа от звена, специалисти и форми за пълноценна комуникация с пациентите и техните близки.

За изпълнение на заложените цели в Плана са предвидени дейности в различни направления, чрез които ще бъдат създадени условия за навременен достъп до съвременни методи за диагностика и лечение на онкологичните заболявания, които се основават на принципите за персонализирано здравеопазване и интегриран мултидисциплинарен подход.

Това следва да доведе до намаляване на заболеваемостта и смъртността от онкологични заболявания, повишаване на преживяемостта и значително подобряване на здравния статус на населението, допълниха още от Министерски съвет.

Главен редактор

Добави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *