Рождество Христово, също Коледа, Божик или Божич, е един от най-големите християнски празници. На него християните честват раждането на Сина Божий Иисус Христос. Според Евангелието от Лука това станало във Витлеем, град във възстановеното под римска опека царство Юдея на Ирод I Велики.

Православните християни честват Рождество Христово. При католиците и протестантите Рождество е най-почитаният празник. Рождество Христово е един от 20-те църковни празници в България. Отбелязва се на 25 декември (по григорианския и новоюлианския календар), на 6 януари от арменската църква, а след 31 март 1916 г. (когато в България като държавен календар е приет т.нар. „нов стил“ – Григорианския календар) – на 7 януари по официалния граждански календар, който ден съответства на 25 декември по юлианския календар. През 1968 г. Българската православна църква установява честването на 25 декември. В България отново е официален празник с решение на IX народно събрание от 28 март 1990 г.

С Рождеството си Христос донася частица от светостта на небесния мир. С неговото идване на Земята се отбелязва началото на новата ера.

Според Речника на българския език, „Коледа“ произлиза от латинската дума calendae – „първият ден от месеца“. Други разновидности на тази дума са: Ко̀ла̀да, Колѐдна, Колѐнда. На старобългарски названието е Колѧда.