Новата клиника „Мама и Аз“ отваря врати с пълен капацитет на 1 юни 2023 г. благодарение на всеотдайната работа на всички екипи във водещата МБАЛ „Сърце и Мозък“ – Плевен. Клиниката е част от високотехнологичния болничен комплекс „Сърце и Мозък“ и разполага и развива най-висока световна експертиза в специализираната диагностика и лечение, както и в научноизследователската и учебната дейност.

Клиниката вече е посрещнала 10 новородени здрави бебета. Спасен е животът на 3 бебета в тежко и критично състояние. Отделението по неонатология работи с всички новородени в болницата или преведени от други болнични заведения от цялата страна, както и самонасочили се. „Мама и Аз“ разполага с най-съвременна специализирана линейка – реанимобил с интензивен транспортен кувьоз и респиратор.

детска болница

Всички възможности за най-съвременна профилактика, превенция и лечение, технологии и специалисти са на разположение на малките пациенти и техните родители – образна диагностика, клинично-лабораторни, имунологични и генетични изследвания, проследяване за луксации от детски ортопеди и травматолози в специално оборудвани приемни педиатрични кабинети.

Програмите за проследяване на бременността (скрининги във всеки триместър), родилна помощ и възможности за неонатологична грижа гарантират предоставянето на специализирана, професионална медицинска грижа и денонощна интензивна, спешна и неотложна помощ с най-високото (трето) ниво на компетентност.