д-р Веска Михайлова – Маркова – невролог в МЦ Аргомедика

Вече повече от година живеем в сложна, пандемична обстановка. Стоенето вкъщи, промяната на режима, как се отразяват на нервната ни система и мозъка?

Зачестиха оплаквания от пациенти с нервност, тревожност, паник атаки?

Д-р Михайлова- Маркова е завършила медицина през 1987г. в Медицинския Университет на град Плевен. До 1994г. работи като невролог в отделението по нервни болести на ПОБ –гр. Враца. През 1991 г. придобива специалност нервни болести. След конкурс е назначена за невролог в специализиран консултативен кабинет на Диабетен център, гр. София. От 1999г. до 2018г. работи като невролог в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ,гр. София ,през последните 9 години като началник на отделението по нервни болести. Д-р Михайлова е специалист по ултразвукова диагностика на централната нервна система и има богат професионален опит в лечението и профилактиката на мозъчносъдовата болест, първичното и вторично главоболие и заболяванията на периферната нервна система.Специален интерес за нея са неврологичните прояви при сърдечните заболявания, тревожните разстройства и ролята на нутриционизма в лечението на автоимунни и хронични неврологични заболявания. Тя е член на Българското дружество по неврология; на Европейската академия по неврология; на Европейската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика. Има ежегодни участия в национални,европейски и световни неврологични конгреси и в специализирани обучителни курсове.