Над 1.2 милиона европейски граждани настояват за край на тестовете върху животни, над 50 хиляди са подписите от България.
 

Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) „Козметика без жестокост – ангажимент за Европа без изпитване на животни“ беше представена в Европейския парламент и премина през парламентарно изслушване. То беше разделено на 3 части, съответстващи на трите цели на ЕГИ:
 

Да защити и засили забраната за тестове на козметични продукти върху животни.

Да промени нормативната уредба на ЕС в областта на химикалите.

Да модернизира науката в ЕС.

Организаторите на ЕГИ от Cruelty Free Europe, Eurogroup for Animals, Европейската коалиция за прекратяване на експериментите с животни, Humane Society International/Europe и ПЕТА представиха инициативата в парламента. Те аргументираха нуждите за науката, обществото и животните от подкрепянето на план за преход към наука, която не е свързана с опити върху животни. Редица видни учени изложиха своите научни доводи и подкрепа за инициативата.

По време на изслушването Генерална дирекция за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП (отделът за икономически растеж на Европейската комисия) – се ангажира да „се опитаме да бъдем възможно най-амбициозни“ за постигане на „крайната цел за постепенно премахване на тестовете върху животни в дългосрочен план“. Това беше повторено от г-жа Кармен Лаплаза Сантос от Отдела за здравни иновации и екосистеми на Европейската комисия, която обеща окончателният и подробен отговор на Комисията относно инициативата до края на юли.

Над десет милиона животни – котки, кучета, зайци, мишки и други – биват наранявани и убивани всяка година при изследвания и тестове в лаборатории в цяла Европа.