Проф. д-р Уилфрид Ланф е специалист по неврология във Wiener Privatklinik, Австрия. С богат опит в неврологията, той е ръководител на Катедрата по неврология, неврологична рехабилитация и остра гериатрия от 2002 г., член-основател на Австрийското дружество по инсулт и оттогава, член на борда и президент (2008 – 2012). Той създава и координира „Австрийския регистър за инсулти“ от 2002 г. досега. Проф. Ланг е и професор по неврология в Частния университет „Зигмунд Фройд“ във Виена.

 

 1. Какво представлява церебралната аневризма и колко вида има?

 

Неразрушената мозъчна или вътречерепна аневризма представлява фокално (необичайно) разширение на артерия в мозъка, което е причинено от отслабване на стената на съда. Аневризмите се различават по място на разположение, размер и морфология.

 

 1. Как се проявява вътречерепната аневризма? Може ли главоболието да бъде симптом?

 

Внезапното, силно главоболие, главоболие, което не е било изпитвано преди, е водещ симптом на субарахноидален кръвоизлив при разкъсване на вътречерепната аневризма. Разкъсването ѝ може да предизвика и фокални неврологични дефицити вследствие на вътречерепен кръвоизлив и дори внезапна смърт, причинена от вазоспазми и глобална мозъчна исхемия.

 

Неразрушената вътречерепна аневризма рядко се проявява с прогресивно главоболие. Повечето главоболия се считат за случайни симптоми при пациенти с такава аневризма. Наличието и качеството на мозъчните образни изследвания доведе до увеличаване на процента на откриване на неразрушени вътречерепни аневризми в европейското население.

 

При тази аневризма може да се прояви симптоматика свързана със заемането на пространството, като по-специално могат да се появят дефицити на черепни нерви, които са свързани с нарушения на зрението, двойно виждане или проблеми с говора. Неразрушената вътречерепна аневризма може също така да стане симптоматична, когато предизвика исхемичен инсулт в областта на артерията, в която се намира аневризмата. 

 

 1. Как обикновено се откриват мозъчните аневризми?

 

Неразрушените мозъчни аневризми се откриват главно чрез образна диагностика на мозъка (магнитно-резонансна томография (МРТ) заедно с ЯМР-ангиография). 

 

 1. Кой е изложен на риск от появата на неразрушена вътречерепна аневризма?

 

Съществуват рискови фактори за образуването, нарастването и разкъсването на вътречерепна аневризма. Хипертонията, тютюнопушенето и консумацията на алкохол (особено внезапният прием на големи количества) са рискови фактори. Шансът да се открие неразрушена вътречерепна аневризма се увеличава (около 10 %), ако са засегнати двама или повече роднини от първа степен. В общата популация разпространението ѝ е около 3,2% при хора без съпътстващи заболявания и на възраст от 50 години.

 

 1. Какво е терапевтичното лечение на аневризми без кръвоизлив?

 

Когато се открие неразрушена вътречерепна аневризма, първият въпрос, на който трябва да се отговори, е дали констатацията е инцидентна или симптоми са били причинени от аневризмата. Ако симптомите са предизвикали откриването на неразрушената вътречерепна аневризма, трябва да се обмисли ендоваскуларно или микрохирургично лечение. Ако неразрушената вътречерепна аневризма е открита случайно, могат да се следват следните предложения:

 

(1) Коригиране на начина на живот:  да не се пуши, да се избягва алкохолът или поне да се намали консумацията на алкохол (> 150 mg алкохол/седмица, което е около две бутилки вино от 0,75 л/седмица, увеличава риска от растеж и разкъсване на вътречерепната аневризма), да се провери за артериална хипертония и да се започне лечение, ако кръвното налягане е повишено.

 

(2) Консултиране със специалисти: Рискът от разкъсване на вътречерепната аневризма трябва да бъде претеглен спрямо риска, свързан с ендоваскуларно или микрохирургично лечение. Средно, рискът от разкъсване в рамките на пет години е приблизително 3% и около 4% при интервенция. Индивидуалните рискове зависят от местоположението и размера на вътречерепната аневризма. Следователно решението трябва да бъде индивидуално.

 

(3) Проследяване: Вероятността за разкъсване на растящите аневризми е 12 пъти по-голяма от тази на стабилните. Това налага необходимостта от наблюдение.

 

Съществуват някои ключови фактори, които ще бъдат взети предвид, когато се обсъжда ендоваскуларното или микрохирургичното лечение: възраст на пациента, рискови фактори (хипертония, тютюнопушене, консумация на алкохол, фамилна анамнеза за вътречерепна аневризма и субарахноидно кървене), максимален диаметър на вътречерепната аневризма, морфология, местоположение (в коя артерия се намира вътречерепната аневризма), данни за растежа на вътречерепната аневризма, симптоми, причинени от вътречерепната аневризма.

 

 1. Какво е положението при големите аневризми?

 

Големите аневризми могат да предизвикат симптоми поради това, че заемат голямо пространство. Рискът от разкъсване се увеличава с увеличаване на максималния диаметър на аневризмата.

 

 1. Какъв напредък е постигнат в лечението на аневризмите през последните години?

 

Новите налични техники за ендоваскуларна терапия увеличиха процента на успешна оклузия при аневризми през последните години.

 

 1. Как се възстановяват пациентите след разкъсване на аневризма? Животът им ще бъде ли същият като преди?

Обикновено при около 25% от пациентите се наблюдава пълно възстановяване на здравето (без никакви симптоми и признаци). 25% имат някои незначителни симптоми, но могат да водят същия живот като преди, без никакви ограничения. Приблизително 10% имат някои ограничения, но могат да живеят самостоятелно. Около 10% живеят в състояние на зависимост и приблизително 20% от пациентите умират. 

 

 • Как може да се усложнят аневризмите, какви са рисковете от ненавременното им лечение?

 

Неразрушената вътречерепна аневризма може да се усложни от ефекти, свързани със заемането на пространство, но най-тежкото усложнение е разкъсването на аневризмите с кръвоизлив в субарахноидалното пространство, което е пространството, покриващо мозъка (субарахноидален кръвоизлив, САК).

 

 1. Какви други рискове съществуват?

 

Редки усложнения са исхемичен инсулт, който се причинява от образуване на тромб в неразрушената вътречерепна аневризма.  

 

 1. Има ли някакви общоприети фактори, които благоприятстват образуването и разкъсването на аневризми? 

 

Рискови фактори са: Хипертония, тютюнопушене и алкохол, особено внезапна консумация на големи количества алкохол. Съществува по-висок риск от образуване и разкъсване на вътречерепна аневризма, ако лицето вече е имало кръвоизлив, причинено от друга вътречерепна аневризма. Ако са засегнати двама или повече роднини от първа степен, шансът да се открие неразрушена вътречерепна аневризма се увеличава до 10%. Хората с поликистоза на бъбреците също имат висок риск от образуване на вътречерепна аневризма.

 

 1. Колко важен е начинът на живот? Съществува ли генетично предразположение към аневризми?

 

Начинът на живот е важен: Спрете да пушите, открийте и лекувайте високото кръвно налягане, спрете или намалете до минимум приема на алкохол.  

 

Съществува генетична обусловеност: Ако двама или повече роднини от първа степен са засегнати, шансът за откриване на неразрушена вътречерепна аневризма се увеличава до 10%. 

 

 1. Влияе ли ни стресът на всички в това отношение?

 

Връзката между стреса и образуването, растежа и разкъсването на вътречерепната аневризма не е ясно доказана. Хроничният стрес може да причини дефицити на сън, да повиши кръвното налягане и риска от инфекция. По този начин косвено стресът може да представлява риск.

 

 1. Можем ли да говорим за превенция? 

 

Настоящите насоки препоръчват изследване за мозъчни аневризми, ако е известно, че двама или повече роднини от първа степен в семейството имат мозъчна аневризма.

Както споменах и по-горе: Начинът на живот е важен. 

 

Ако за двама или повече роднини от първа степен в семейството е известно, че имат вътречерепна аневризма, тогава се препоръчва скрининг.