Центърът по ракови заболявания към Wiener Privatklinik се е превърнал в еталон за онкологични
грижи на най-високо международно ниво. Каква е ролята на Централноевропейския център по ракови заболявания Academy Cancer Center към WPK в международен план и колко важен е такъв център за Виена?

– Центърът по ракови заболявания към Wiener Privatklinik е едно от първите частни лечебни
заведения, специализирани в предлагането на интердисциплинарни диагностични и терапевтични
грижи на пациенти с различни видове рак.  Именно затова сме на разположение на пациенти от Австрия и най-вече от Централна и Югоизточна Европа. В този регион, нашите услуги се ценят много, тъй като с помощта на международно признати експерти в съответната област, Центърът по ракови заболявания към Wiener Privatklinik се е превърнал в еталон за онкологични грижи на най-високо международно ниво.

Кои са постиженията на Центъра по ракови заболявания, които бихте искали да изтъкнете?

– Особено внимание заслужава интердисциплинарността, която се проявява в редовно провежданите
интердисциплинарни туморни бордове, но също така и интерпрофесионалният подход, който
съчетава медицински и сестрински грижи на най-високо ниво.

Кои от последните постижения в областта на диагностиката и терапията считате за най-
съществени?

-През последните години в онкологията се наблюдава революция в диагностичните и терапевтичните
възможности, което за първи път се проявява и в намаляване на смъртните случаи: според скорошен
анализ за целия европейски регион смъртните случаи от рак през последните пет години са
намалели с шест процента при мъжете и с четири процента при жените. Това е забележително и се
дължи на различни променливи, като ранно откриване, подобрена диагностика и значително по-
добри възможности за терапия, включително таргетна терапия и имунотерапия, които водят до
„прецизен“ подход.

Къде в областта на онкологията виждате все още най-голям потенциал за развитие?

-Мисля, че посоката на развитие е точно в раковата клетка, на молекулярно дефинирани места, които
водят до клинично проявено развитие на ракови заболявания. Освен това имунотерапията на ракови
заболявания ще бъде допълнена от нови вещества, които ще активират все повече
имунокомпетентни клетки.

Обикновено отнема дълго време, преди напредъкът в научните изследвания да бъде приложен на
практика. Какво е необходимо, за да се предоставят иновативни терапии на пациентите възможно
най-бързо?

-В Австрия сме щастливи, че можем много бързо да използваме вещества, одобрени от Европейската
агенция по лекарствата. Това отнема около 100 дни, докато в други региони на Европа може да
отнеме до 1000 дни или повече. Несъмнено това допринася и за успеха на Центъра по ракови
заболявания към Wiener Privatklinik в региона на Централна и Югоизточна Европа.