Благотворителността е част от живота на група млади хора, които приемат за мисия, възможността да помагат. В Healthy Morning говорим с Александрина Димитрова за инициативата им за закриване на домовете за деца и настаняването им в жилища от семеен тип.

В рубриката Здравна информация, говорим с Татяна Градашка за ползите от здравните застраховки.

Хората с увреждания са част от обществото, която сякаш остава скрита, но те са тук и искат да имат стойностен и пълноценен живот. Омбудсман Диана Ковачева, разказва за законодателните промени, които внася в парламента, за да се подобри живота на тези хора. За проблемите, за възможността да получават заплащане докато чакат преосвидетелстване от ТЕЛК и за формиране на процента на нетрудоспособност.