На 12 май, целият свят отбелязва Световния ден на медицинските сестри. Началото е през 1974 година, когато по инициатива на Международния съвет на медицинските сестри, този ден става техен професионален празник. Денят не е избран случайно. На този ден през 1820 година е родена Флорънс Найтингейл, първата медицинска сестра. С отдаденост и професионализъм, тя организира отряд санитарки, които оказват първа помощ на ранените през Кримската война. Нейна е идеята за създаването на система за подготовка на медицински кадри във Великобритания, а книгите, които пише, се използват като учебници по здравни грижи.

Флорънс Найтингейл Медицински Сестри Здраве Code Health TV

Клетвата на Флоранс Найтингейл давана от сестрите:

„Тържествено обещавам пред Бога и в присъствието на това събрание да прекарам живота си в чистота и вярно да практикувам професията си. Ще отбягвам от всичко, което е злонамерено и гибелно и не ще взема, нито съзнателно ще раздам, някое вредно лекарство. Ще направя всичко, което зависи от мене, да поддържам и издигам състоянието на професията и ще държа в тайна всички поверени ми случки, както и всички семейни работи, дошли до моето съзнание, при практикуване на професията ми. Ще се трудя честно да помагам на лекаря в работата му и ще отдам себе си за благосъстоянието на онези, които са оставени на моята грижа.“

Флорънс Найтингейл Медицински Сестри Здраве Code Health TV

Снимка: Getty Images