Децата се учат от своите родители, дори когато на възрастните им се струва, че говорят на стената. Детето попива всяка дума и действие от своите най-близки авторитети и в това е смисълът на възпитанието и предаването на опит. От голяма важност е примерът, който родителите дават на своите деца. Смята се, че в много случаи действията са по-важни от думите, но има някои неща, които всяко дете трябва да чува от родителите си, за да порасне и да се превърне в добър и стойностен човек.


Какво децата трябва да чуват от родителите си? Кои са думите и изреченията, които не трябва да забравяме да им казваме?

„Благодаря, че ми помагаш.“

Изразяването на благодарност е важно за порастването и изграждането на детето като личност. Така у него се формират ценности, добиващи морална стойност. Чрез родителското „благодаря“ детето се научава да различава кои са важните действия в живота, заслужаващи благодарност и похвала.

Казвайте „благодаря“, когато детето ви е помогнало да измиете чиниите, да подредите разхвърляната стая, да се оправите навреме за работа и за училище. Това са малки, но не и маловажни житейски ситуации, които са чудесен пример за малкото дете.

„Какъв ти е планът?“, „Какво мислиш?“, „Какво ще правиш?“

С тези насочващи изречение в дадените ситуации родителят оставя взимането на решение на детето. Делегирането на отговорност, провокирането към размисъл и преценка на ситуацията и реакция от страна на детето дава възможност на родителите да се съгласят или да коригират, ако сметнат за нужно. Дори да оставите детето да сгреши, ще му направите услуга, защото най-ценният урок е собственият опит. Задавайте тези въпроси смело, за да научите детето си да размишлява самостоятелно от своята гледна точка, да взима решения, да планира времето и отговорностите си.

„Гордея се с теб.“

Винаги когато детето заслужава адмирации ги изразявайте. Децата се нуждаят от одобрението и поощрението на родителите си. Това е своеобразна награда за техните усилия. Моралното поощрение в детска възраст е от огромно значение. Много родители грешат във възпитанието, поощрявайки не с признание за гордост, а с материални награди. Оттам произтичат и бъдещи проблеми.

„Вярвам в теб.“

Най-голямата мотивация за човек изобщо е вярата на близките му в него. Кога за последно чухте тези думи към себе си? Не си даваме сметка колко сме свикнали да съдим, вместо да изразяваме вяра и уважение към целите и мечтите на другите, най-вече на най-близките. За да прекъснете този порочен кръг, започнете да изразявате увереността в способностите и целите на детето си. Това ще допринесе за изграждането на неговата личност, качества и отговорност в бъдеще.