Отново е юни и отново гражданите, които желаят, могат да сменят своя общопрактикуващ лекар. Смяната може да бъде направена два пъти в годината – от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември, съобщават от zdrave.net.

Извън сроковете смяната на общопрактикуващия (личния лекар) е възможна единствено при наличието на определени хипотези:

  • смяна на настоящия адрес на лицето
  • прекратяване на договора на личния лекар с РЗОК, и др. 

Иначе, до края на юни и през декември смяната става чрез попълване на регистрационна форма за постоянен избор, достъпна за разпечатване и от сайта на НЗОК /www.nhif.bg/.

Ако постоянният избор на общопрактикуващ лекар е за деца до 18 години или за лица под пълно или ограничено запрещение, изборът се осъществява от техните родители, настойници или попечители.

Смяната се извършва по служебен път. Като не е необходимо да уведомявате сегашния си лекар, че сте записан в друга пациентска листа.

В персонализираната информационна система на НЗОК избор на общопрактикуващ лекар може да се прави и онлайн. За целта здравноосигуреното лице трябва да има електронен подпис, с който да подпише регистрационната форма за личен лекар.

Здравноосигурените лица, които пребивават в друго населено място временно, имат възможност да направят временен избор за период до пет месеца. След изтичане на посочения срок, лицата се възстановява автоматично в пациентската листа на лекаря, при когото са записани за постоянно.