Възпитанието не е практика, то е ежедневен опит, внимание, грижа и любов. Не трябва се стремим да направим рано от децата възрастните трябва да се развиват постепенно и в съответствие с това, какви обстоятелства ги очакват, за да могат да бъдат щастливи. Тринадесет от най-добрите професионалисти в страната, психолози, учени и практици, се включиха в най-мащабния дигитален проект, свързан с ранното детско развитие в полза на родители, семейства, деца, педагози и специалисти.

Всекидневно като родители ние продължаваме да търсим решения на трудности, изпитваме необходимост да бъдем информирани достатъчно добре, за да знаем и самите ние как да се адаптираме и преоткрием детското съзнание.

Дигитален фестивал на ранното детско развитие „Оставете следа“ Ви даде възможност да откриете 7 съпътстващи модула, свързани с развитието на децата, 16 специални лекционни панели, допълнително онлайн експо изложение, в което да се запознаете с различни организации и брандове, екипи, представители, истории и споделено мнение.

Какво включваше програмата през двата дни?
18 вдъхновяващи истории, теми и практически съвети, които да използвате в ежедневието си;
13 от най-добрите и доказани международно специалисти, учени, доктори, педагози, психолози, работещи в сферата на ранното детско развитие и грижа;
2 дни неограничен достъп до лекционен панел, онлайн експо панел + семеен пакет с над 300+ награди за всеки, който вземе участие;
7 основополагащи модула, от пренаталния период преди зачеване на детето, до развитието му, растежа, сън, хранене, емоции, комуникация, говор до тийн годините и отделянето от семейството;
Индивидуални срещи с водещи брандовекато Harmonica Organic Foods, ТЕД, Frudada, WaterWipes, представители на брандове за детско хранене, ментална аритметика, академии, други;
Достъп до най-добрите и доказали се частни училища, детски градини и асоциации, които ще представят пред Вас интересната, артистичната и важната страна на частното образование в България;
Възможност за споделяне на опит, истории, участие в различни анкети, дискусии, чатове на живо;
Над 300+ награди за ВСЯКО семейство, предоставени от партньори и участници.
Едно невероятно и незабравимо приключение за цялото семейство, което „остави следа“ във Вашия дом за дълго време;
Дигитален фестивал за ранно детско развитие включва теми, като:
⦁    Адаптация към живота извън утробата, хранене, физическа активност, развитие на мисловната дейност, интерес, любопитство, имитация;
⦁    Детското „аз“, наказанията, похвалата, етикетите, социално поведение, взаимоотношения с връстниците, морално развитие, емоционалност и чувство за вина;
⦁    Възприятието, способността за запаметяване, двигателните умения, самообслужването, речта;
⦁    Възприемане на обществените норми, нормите в семейството, в училище, в приятелския кръг, развитие на речеви способности, емоционален заряд, насърчаване, езика на тялото;
⦁    Просоциално поведение на личността, т.е. приемане и разбиране на чуждата гледна точка, влияние на групата и приятелите, социално развитие, поглед през различни перспективи, самостоятелност, емоционална сигурност, разбиране на чувствата и емоциите на децата;
⦁    Хранене, гени и здравето на нашите деца;
⦁    Епигенетика и развитие на емоционалната интелигентност на децата;
⦁    Пренатално развитие, бременност, естествено зачеване
⦁    Тийнейджърство, реплики, отношения и взаимовръзка между родител – дете, тийнейджър – тийнейджър, сблъсък на поколенията;
⦁    Осиновяването – любов и предизвикателство;
⦁    И много други;
Промяната на всяко дете започва с образованието- в търсене на отговор на нуждите на всяко дете и семейство, подобен тип мероприятие ще промени средата на живот, психологическия климат в семейството, възможностите за развитие, откриване на нови интереси и толерантност към тях; Децата имат повече нужда от примери, отколкото от критика. А вие – нужда от подкрепа, разбирателство и осъзнато родителство.