В България мненията за ваксините станаха много и разнопосочни. Някои специалисти агитират към „единствения лек“ – ваксинацията, други се въздържат от коментар, а трети директно заявяват, че отричат ваксините. В моменти като тези е добре да се обърнем на помощ към статистиката, за да можем да изградим мнението си на базата на реални данни. От Министерството на здравеопазването излязоха със статистика за хоспитализираните пациенти със завършен ваксинационен курс.

За  последния 14-дневен период (от 01.09 до 14.09.2021 г.):

– относителният дял на постъпилите за болнично лечение пациенти със завършен ваксинационен курс (поставени 2 дози при двудозовите и  съответно, 1 доза при еднодозовите ваксини) е 7,2% от всички хоспитализирани с COVID-19.

– хоспитализирани в лечебни заведения с доказан COVID-19 са 6 488 души, от които със завършен ваксинационен курс са 468.

– относителният дял на лицата, постъпили за интензивно лечение, е 0,3% от всички хоспитализирани за периода, или 20 души със завършен ваксинационен курс от общо 6488 – приети в лечебни заведения с COVID-19.

За периода от 01.03 до 14.09.2021 г. относителният дял на починалите лица със завършен ваксинационен курс е 0,67%, или 64 души от общо 9 494 починали лица с COVID-19 за съответния период.

На 21.03.2021 г. е регистриран първият смъртен случай на COVID-19 при пациент със завършен ваксинационен курс.