На 27. 11 (събота) в Гранд Хотел София ще се проведе конференция по ендобиогенна медицина – „Глобалният подход към нашето здраве“, с гост лектор д-р Шарбел Аби Шахин. Kонференцията е ориентирана предимно към лекари и фармацевти. Ако желаете да заявите участи, моля пишете на endobiogeny@abv.bg. На този адрес можете да отправяте и други запитвания по темата:

Какво е ендобиогенна медицина?

Ендобиогенна медицина – медицината на „терена“

Ендобиогенията е един сравнително нов холистичен подход в интегративната физиология и „медицината на цялата личност“. Създадена е преди повече от 40 години от френския лекар и учен д-р Кристиан Дурафур. Неин фокус са нервната и ендокринната системи, които могат да помогнат на всеки организъм по всяко време да възстанови и дори да обнови изцяло по траен начин имунната си система.

Ендобиогенията е наука за регулиране на вътрешния живот.

Ендо – вътре

Био – живот

Гени – способността на човешкото тяло да се регулира

Болестните състояния настъпват, когато защитните системи на организма са изтощени от последователни „нападения“ за кратък период от време, попречвайки по този начин процесите на възстановяване и оздравяване. Болестта ни застига и когато защитните системи получат бутална или внезапна атака – например в следствие на голям стрес. В тези случаи също защитните системи се пренатоварват и не могат повече да се справят.

Тогава индивидуалният организъм изпада в състояние на здравословен дисбаланс. Това състояние е уникално за всеки организъм, тъй-като всеки организъм реагира и задейства различни механизми за справяне с една такава здравословна атака.

Затова и персонализираното и индивидуалното лечение е решаващо. Към пациента се прилага цялостен подход, който не е сведен до предварителен протокол за лечение или изолиране на конкретното заболяване. Пацентът, заедно с неговите симптоми, се разглежда в неговата уникалност, цялост, без да се гледа на него като част/фрагмент от нещо. На смъртния си одър, Луи Пастьор изрича „Микробът е нищо. Теренът (индивидуалният организъм) е всичко“. Има толкова терени, колкото и индивиди на земята. Ние всички сме уникални. Затова и лекарство, предлагано на пазара срещу определено заболяване, няма да е подходящо за всички, страдащи от това заболяване.

Човешкото тяло притежава няколко системи, които си взаимодействат непрекъснато, готови да посрещнат която и да е болестотворна атака, да се адаптират към нея и след това да се възстановят. Да се върнат в ново състояние на равновесие. Човешкият организъм не е просто структура, но преди всичко функция, в непрекъснато взаимодействие със заобикалящия го свят. Понятието за функция включва: движение, взаимодействие и динамика. В условията на тази комплексност на човешкото тяло, кой управлява терена? Без лидер, той е в пълен хаос и анархия.

Ендобиогенията използва лекарства са с естествен произход – лечебни растения и билки. Защо именно растения? Защото те са живи организми, енергийно заредени така че да действат в унисон с пулсациите и ритмичното функцониране на тялото, докато химическите молекули са инертни, с множество странични ефекти и са в дисхармония с ритъма на тялото.

За да бъде траен и оптимален резултатът от ендобиогенното лечение, то трябва да протича на физиологическо, психологическо и духовно ниво.

Д-р Шарбел Аби Шахин е специалинст по ендобиогенна медицина (интегративна физиология) от 2002 година.

Той е роден на 27 юли 1970 г. в Бейрут, Ливан, където завършва математика, физика и химия. През 1993 г. заминава за Белгия да учи медицина. Завършва през 2000 г. и печели място в първата специализирана държавана обучителна програма за спешна помощ (2002 г. – 2004 г.). Участва в мисии на „Лекари без граници“ в Африка и за работата си по време на военни конфликти получава удостоверение от Червения кръст за военно-полеви хирург. Специалист е по остра медицина и реанимация на новородени, деца и възрастни. Има публикации в сферата на гръбначната хирургия и невростимулацията. От 2002 г. до 2014 г. работи в сферата на спешната помощ в няколко белгийски клиники и болници.

Завършил школата в Париж на нейния създател – френският лекар и учен д-р Кристиан Дурафур. Основен лектор по ендобиогения и фитотерапия в редица държави. Председател на Белгийския институт по ендобиогенна медицина и интегративна физиология.

Практикува Ки-Гонг, акупунктура и Тай-Чи.

Повече информация може да намерите на www.endobiogenie.eu