• „Съдържанието на сайта https://codehealth.bg – като текст, графики,
  изображения и други, създадени от Code Health или публикувани от Code
  Health, с разрешението на трети лица, както и всички други материали,
  съдържащи се на сайта – наричани общо „Съдържание“ е само и единствено
  за информационни цели.
 • Съдържанието на сайта https://codehealth.bg, не е и не е предназначено
  да бъде заместител на професионалния, квалифициран медицински съвет,
  диагноза и / или лечение. Винаги търсете съвета на Вашия лекар или друг
  квалифициран медицински специалист, по всички въпроси, които имате
  относно Вашето или на Вашите близки здравословно състояние.
 • Никога не пренебрегвайте професионалния, квалифициран медицински съвет и
  не отлагайте търсенето му заради нещо, което сте видели и / или прочели
  на сайта https://codehealth.bg. Ако имате нужда от спешна медицинска
  помощ, незабавно се обадете на Вашия лекар или на телефон 112.
 • Сайтът https://codehealth.bg не препоръчва специфична информация,
  лекари, продукти, процедури, мнения или друга информация, която може да
  бъде видяна, прочетена и / или спомената в съдържанието на сайта.
 • Доверяването на информация, предоставена от Code Health, от служители на
  Code Health и / или от гости, които се появяват на сайта по покана на
  https://codehealth.bg или от други посетители на сайта, е само и
  единствено на Ваш собствен риск и отговорност.
 • Сайтът https://codehealth.bg, неговите лицензодатели, контрибутори и
  третите страни, споменати или показани на https://codehealth.bg, не
  носят отговорност за евентуалните лични, материални и нематериални
  вреди, заболявания и / или смърт, причинени от Вашата употреба или
  злоупотреба със сайта и неговото съдържанието.“