Съвет за електронни медии:
    Адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ 69
    Тел: 02/ 9708810
    Факс: 02/ 9733769
    E-mail: office@cem.bg
    Сайт: https://www.cem.bg/