Mindfulness

За предаването

Какво е майндфулнес терапевт? Как да постигнем трансформация, личностно развитие и духовно израстване? Как да излекуваме емоционалните и менталните си блокажи? Как да създадем и развием едно ново съзнание, една нова култура, чрез осъзнатост, добронамереност и баланс?

Веселина Живанкина е mindfulness – терапевт и трейнер, интегрален коуч, лектор, духовен ментор, креативна и борбена, с голямо сърце и силна интуиция. Завършва образованието си в Германия и се дипломира като социолог. Работата с хора винаги е била от значение, затова изучава интегрален и системен коучинг, автогенен тренинг, психодрама, а познанието и върху различните йога практики е въз основа на дългия и опит в Сатянанда Йога. Така стига до Майндфулнес и се обучава при един от най-признатите учители, Tara Brach и Jack Kornfield.
Получава сертификат като mindfulness – терапевт и трейнер към IEK-Berlin.

Епизоди

Mindfulness

Истината Mindfulness с Веселина Живанкина (Еп. 11)

Истината на Егото и истината на Сърцето. Как да ги ралзичим? Как да намерим автентичната истина? Има ли практика за разпознаване и тълкуване на истината?

Mindfulness

Общуването Mindfulness с Веселина Живанкина (Еп. 9)

Общуването като творение или разрушение в Mindfulness Какво е значението на общуването за нас? Как общуваме и колко ценно и лечебно е пълноценното общуване между